İhtiyaç Kredisi Kullananlara Yeni Müjdeler

İhtiyaç Kredisi Kullananlara Yeni Müjdeler

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ise yayın tarihinden 6 ay sonra gerçekleşecek. Yönetmelik, faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında, ödemenin üç aydan daha uzun süre ertelenmesini veya benzer şekilde taksitle ödeme imkanını sağlayan kredi kartı sözleşmeleri de dahil olmak üzere her türlü ihtiyaç ve tüketici kredisi sözleşmesini kapsıyor.

Bankalardan ihtiyaç kredisi kullanan her vatandaşı yakından ilgilendiren yönetmelik, tüketiciyi koruma açısından birçok yenilik ve hakları beraberinde getiriyor. Bu yüzden de bankadan kredi çekmeden önce mutlaka dikkate alınması ve özen gösterilmesi gerekiyor. Es geçildiği takdirde hak kaybına sebep olanı vurgulayarak, yeni kredi kullanım kurallarını özetleyelim.

Kredi Kullanmadan Önce

Yönetmeliğe göre, sözleşme öncesi bilgi formlarının en az 12 punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Sözleşmenin bir örneğinin kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunlu hale geliyor.

Kredi veren bankanın ihtiyaç kredisi sözleşmesinin oluşturulmasından makul bir süre önce sözleşme şartları hakkında tüketiciyi bilgilendirmesi gerekiyor. Tüketicinin kredi talebinin reddedilmesi halinde bankaların bu durumu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciyi derhal ve ücretsiz bilgilendirmesi gerekiyor.

Banka ile vatandaş arasında imzalanan ihtiyaç kredisi sözleşmesinin mutlaka yazılı olarak hazırlanması zorunlu oluyor. Bunun tek istisnasınin ise mesafeli olarak hazırlanan sözleşmeler olduğunu belirtelim.

Belirli süreli kredi sözleşmesinin şartlarında, daha sonradan tüketici aleyhine koşullar içerecek şekilde değişiklik yapılamayacak.

Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde akdi faiz oranında değişiklik yapılması halinde, banka bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 gün önce, tüketiciye kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yazılı bildirimde bulunacak. Faiz oranının artırılması halinde, yeni faiz oranı geriye dönük olarak uygulanamayacak. Tüketici, bildirim tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde borcun tamamını ödediği ve kredi kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmeyecek.

Kredi Borcunu Erken Ödeme

Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabilecek veya kredi borcunun tamamını ya da bir kısmını artık erken ödeyebilecek. Bu hallerde banka, faizin tamamının veya bir kısmının peşin olarak tahsil edildiği durumlar da dahil olmak üzere gerekli indirimi yapacak.

Banka, faizin tamamının veya bir kısmının tüketiciden peşin olarak tahsil edildiği kredilerde, tüketicinin erken ödeme yapması halinde akdi faiz oranı üzerinden gerekli indirimi yapmak üzere bir sistem kurmakla yükümlü olacak.

Kredinin tamamının erken ödenmesi taksit tarihinde yapılıyorsa vadesi gelen taksit ödemesi ile birlikte geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz, vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler tahsil edilecek.

Temerrüt ve Geç Ödeme Koşulları

Şimdi de tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunu inceleyelim. Eğer banka, borcun tamamının talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak bankanın bütün edimlerini yerine getirmesi, tüketicinin de birbirini izleyen en az 2 taksiti ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılabilecek. Bankanın bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az 30 gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekecek.

Temerrüt veya geç ödeme durumunda tüketiciden sözleşmede yer alan akdi faiz oranının yüzde 30 fazlasından daha yüksek bir oranda gecikme faizi tahsil edilemeyecek. Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranı sabit olarak belirlenecek. Sözleşmenin kurulduğu tarihte belirlenen bu oran daha sonradan tüketici aleyhine değiştirilemeyecek.

Cayma Hakkı

Bankalardan kredi kullanan vatandaşlar, 14 gün içinde ihtiyaç kredisi sözleşmesinden cayabilecek. Bu hakkını kullanmak isterse herhangi bir gerekçe göstermek veya cezai şart ödemek zorunda olmayacak.

Artık vatandaşın açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yapılamayacak. Vatandaşın kendisinin sigorta yaptırmak istemesi halinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, banka tarafından kabul edilecek. Ancak bu sigortanın kredi konusuyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekecek.

Belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemeyecek.

Tags : , , , , , ,

0 thoughts on “İhtiyaç Kredisi Kullananlara Yeni Müjdeler”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Devamını oku:
Garanti Destek Kredisi ile Herkese Uygun Kredi İmkanları

Garanti Tam Destek kredi kampanyaları Mart Kredisi ile devam ediyor. Televizyon reklamında Garanti Bankası'nın simge kuşunun rol aldığı animasyon filmiyle...

Kredi Kartı Borcu Yapılandırma ve Taksitlendirme

Kredi kartı borcu yapılandırma ya da kredi kartı borcu taksitlendirme gibi isimlerle anılan işlem ödenemeyen kart borçlarının yeni bir ödeme...

Asya Emeklilik’ten 250 TL Asya Puan Kampanyası

Türkiye’nin ilk ve tek faizsiz emeklilik şirketi olarak bilinen Asya Emeklilik, tüm vatandaşların geleceğe yönelik tasarruf yapmasına çeşitli kampanyalarla destek...

Kapat